Obchodní a realitní společnost

Projekty

ÚZEMNÍ PLÁN VODOCHODY – HOŠTICE

 • Pozemky L & B Vodochody spol. s r.o. byly zařazeny do změn č.5 územního plánu, který je ve stádiu projednávání návrhu.k tomuto území.
 • Na základě schváleného zadání změn ÚPn byl zpracován návrh změny č.5 ÚPn.Návrh je projednáván s dotčenými orgány, které jsou vyzvány k uplatnění stanovisek k návrhu změny.
    • Situace č.1

     Vyznačená ze zadání

     - hranice řešeného území pro změnu č.5 územního plánu

     - vyznačené pozemky L & B Vodochody spol. s r.o.     Plná velikost plánku

     - Detail pozemků L & B Vodochody spol. s r.o.:    • Situace č.2

     Projednávaný koncept funkčního využití ploch předkládaný v návrhu změn

     - logické vymezení dopravní obslužnosti území

     - napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu v širších vztazích- napojovací body

     - příprava pro etapizaci a parcelaci     Plná velikost plánku

     - Detail pozemků L & B Vodochody spol. s r.o.:    • mapa

     - mapa zde

    • Během 08/2011 byla získána všechna kladná vyjádření k návrhu zadání změny územního plánu .

     Zásadní bylo kladné vyjádření k návrhu na vynětí pozemků L & B Vodochody ze zemědělského půdního fondu pro uvažované funkční využití bydlení v rodinných domech a občanskou vybavenost .

      Očekávaný průběh:

     • Vypracování návrhu změny územního plánu – 10/2011
     • společné jednání  – 12/2011
     • Řízení o změně územního plánu  – 2012
     • Schválení ÚP zastupitelstvem a vydání Vyhlášky
    • 9.5.2014 – aktuální plány. Pozemky zatím nebyly zahrnuty do územního plánu obce.