Obchodní a realitní společnost

Pozemky

Připravujeme projekt L&B Vodochody ….

 • popis lokality

  - celková výměra pozemků je 197.518m2, pozemky leží na JV okraji obce Vodochody v nezastavěném území obce. Pozemky jsou rovinaté bez trvalých porostů, nejsou zastavěny žádnými stavbami a nevedou pod nimi IS. Pozemky netvoří jeden celek, a přestože spolu většinou sousedí, tvoří jeden celek pouze s pozemky dalších vlastníků.
  - pozemky jsou situovány v blízkosti zásobovacího centra společnosti AHOLD a logistického parku “D8 Distribution park”.
  - v dnešní podobě tvoří hlavní komunikační trasy v širším území komunikace mezi obcemi Vodochody a Klíčany, případně Vodochody a Klecany, které jsou přímo napojeny na hlavní silnici I. třídy č. 608 a dále na dálnici D8.

 • mapa

  - mapa zde

 • situační plánek